Gevonden in Pagina's

Onze school

Iedereen is anders. Gelukkig maar! Want juist die verschillen bieden kansen. Kansen om van elkaar te leren en elkaar te helpen...

https://www.bs-huysackers.nl/basisschool-de-brembocht/

Nieuws

Altijd op de hoogte

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/

Ouders

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind.

https://www.bs-huysackers.nl/ouders/

Groepen

Uw kind kan op ieder gewenst moment instromen. Vanaf januari 2021 geven wij onderwijs in Huysackers. De onderwijsvoorziening is opgeleverd eind 2020...

https://www.bs-huysackers.nl/groepen/

Praktische zaken

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.bs-huysackers.nl/praktische-zaken/

Aanmelden

Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind in Huysackers, dan kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek...

https://www.bs-huysackers.nl/aanmelden/

Home

'Samen maken we het verschil'

https://www.bs-huysackers.nl/

Contact

Contact opnemen met ons

https://www.bs-huysackers.nl/contact/

Nieuwsbrieven

Elke twee weken maken we een digitale nieuwsbrief specifiek voor locatie Huysackers. Hierin leest u over belangrijke data en mededelingen, ontwikkelingen binnen ons team en allerlei andere zaken...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/nieuwsbrieven/

Vakantierooster, studiedagen en jaarkalender 2021-2022

Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021 Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 Carnavalsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 Tweede Paasdag 18-04-2022 Koningsdag 27-04-2022 Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 Bevrijdingsdag 05-05-2022 Hemelvaart 26-05-2022 en 27-05-2022 Tweede Pinksterdag 06-06-2022 Zomervakantie 25-07-2022 t/m 02-09-2022

https://www.bs-huysackers.nl/agenda/vakantierooster-studiedagen-en-jaarkalender-2021-2022/

Vakantierooster, studiedagen en jaarkalender 2022-2023

Herfstvakantie24-10-2022t/m28-10-2022Kerstvakantie26-12-2022t/m06-01-2023Carnavalsvakantie20-02-2023t/m24-02-2023Tweede Paasdag10-04-2023Koningsdag27-04-2023Meivakantie24-04-2023t/m05-05-2023Bevrijdingsdag05-05-2023Hemelvaart18-05-2023en19-05-2023Tweede Pinksterdag29-05-2023Zomervakantie17-07-2023t/m25-8-2023

https://www.bs-huysackers.nl/agenda/vakantierooster-studiedagen-en-jaarkalender-2022-2023/

Missie en visie

Onze missie: 'Samen maken wij het verschil'

https://www.bs-huysackers.nl/basisschool-de-brembocht/missie-en-visie/

Onderwijs

Op De Brembocht | Huysackers werken we met verschillende vormen van differentiatie. Dat betekent dat we goed rekening houden met de verschillen in niveau en gedrag van kinderen.

https://www.bs-huysackers.nl/basisschool-de-brembocht/onderwijs/

Kwaliteit en tevredenheid

Op De Brembocht | Huysakcers werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.bs-huysackers.nl/basisschool-de-brembocht/kwaliteit/

Sociale veiligheid en KiVa

Op De Brembocht | Huysackers staat het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel. We zijn een school waar een kind zich goed kan voelen en weet dat het gezien en gewaardeerd wordt...

https://www.bs-huysackers.nl/basisschool-de-brembocht/sociale-veiligheid-en-kiva/

Plusgroep 't Trefpunt

Het is de ambitie van De Brembocht om elk kind, ook het meer- en hoogbegaafde, de mogelijkheden aan te reiken om zowel zijn talenten als zijn aandachtspunten te ontwikkelen.

https://www.bs-huysackers.nl/basisschool-de-brembocht/plusgroep-t-trefpunt/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.bs-huysackers.nl/basisschool-de-brembocht/passend-onderwijs/

Team

Op De Brembocht | Huysackers werken wij met een enthousiast en gemotiveerd team van professionals.

https://www.bs-huysackers.nl/basisschool-de-brembocht/team/

Medezeggenschapsraad / Schoolraad

Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld...

https://www.bs-huysackers.nl/ouders/medezeggenschapsraad-schoolraad/

Leerlingenraad

De school als oefenplaats voor burgerschap. Leerlingen ervaren democratie in de praktijk en participeren mee...

https://www.bs-huysackers.nl/ouders/kinder-advies-raad/

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders, waarvan de kinderen onderwijs volgen op onze basisschool...

https://www.bs-huysackers.nl/ouders/activiteitencommissie-ac/

Bieb op school

Met de Bibliotheek op school werken school en bibliotheek samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen...

https://www.bs-huysackers.nl/ouders/bieb-op-school/

Kinderopvang in Huysackers

We werken samen met Nummereen Kinderopvang. Nummereen is een ervaren kinderopvangorganisatie met locaties in De Kempen en Veldhoven...

https://www.bs-huysackers.nl/ouders/kinderopvang-in-huysackers/

Praktische informatie schooljaar 2021-2022

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.bs-huysackers.nl/praktische-zaken/download-praktische-zaken/

Ziekmelden

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven...

https://www.bs-huysackers.nl/praktische-zaken/ziekmelden/

Parro - app

Communiceren met u, via de mail en de nieuwsbrief, doen we inmiddels al jaren. Dit schooljaar komt daar een nieuwe vorm van communicatie bij: een app genaamd Parro...

https://www.bs-huysackers.nl/praktische-zaken/parro-app/

Schooltijden

Op De Brembocht | Huysackers werken met het vijf-gelijke-dagenmodel en een continurooster. Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8...

https://www.bs-huysackers.nl/praktische-zaken/schooltijden/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.bs-huysackers.nl/praktische-zaken/verlofregeling/

Hoofdluis

Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen enkele keren gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt bij voorkeur direct na de vakanties...

https://www.bs-huysackers.nl/praktische-zaken/hoofdluis/

Verzekering

Het Bestuur van Stichting Veldvest heeft een scholierenongevallenverzekering afgesloten die alle leerlingen verzekert...

https://www.bs-huysackers.nl/praktische-zaken/verzekering/

Gevonden in nieuws

Kijkmiddag 11 juni 14.30 - 16.00 uur

De kinderen verzorgen zelf de rondleiding en laten zien waar ze de afgelopen periode aan gewerkt hebben...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/kijkmiddag-voor-nieuwe-en-huidige-ouders/

Onderwijs in Huysackers

De eerste leerlingen zijn al ingeschreven. Mocht u belangstelling en/ of vragen hebben, kunt u contact opnemen met locatieleider Karen van Lieshout (k...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/onderwijs-in-huysackers/

Themacertificaat Welbevinden

Wij doen dit door onder andere te werken met KiVa en de Gelukskoffer. Naast het uitvoeren van dit erkende programma, besteden wij tijdens andere lessen aandacht aan onderwerpen die raken aan het welbevinden: het herkennen van en omgaan met gevoelens; het ontwikkelen en inzetten van persoonlijke kwaliteiten; invloeden op het eigen zelfbeeld; focus op het eigen gedrag; het inlevingsvermogen en de gevoelens van een ander; het maken van weloverwogen keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/themacertificaat-welbevinden/

Groepsindeling en leerkrachten schooljaar 2020-2021 bekend

U kunt uw kind nog aanmelden voor schooljaar 2020-2021

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/de-brembocht/

Kinderboekenweek..... EN TOEN?!

Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/kinderboekenweek-en-toen/

De Brembocht | Huysackers is een KiVa - school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/huysackers-is-een-kiva-school/

Kinderopvang in Huysackers

Op maandag 4 januari opent het nieuwe kindcentrum in Huysackers zijn deuren. Nummereen gaat hier opvang verzorgen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/kinderopvang-in-huysackers/

We tellen samen met de leerlingen af!

Vorige week zijn de laatste bestellingen, wat betreft inrichting en materiaal, de deur uit gegaan. De afgelopen maanden zijn we hier volop mee bezig geweest...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/we-tellen-samen-met-de-leerlingen-af/

Samen maken wij het verschil, zeker deze kerst!

De leerlingen mogen de volgende materialen meenemen naar school: kleine kerstballen kaars overige decoratie Voor een bakje, groene takken en oase wordt gezorgd...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/samen-maken-wij-het-verschil-zeker-deze-kerst/

Aanmelden basisschool

Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen is het wenselijk om uw kind aan te melden wanneer uw kind 2,5 - 3 jaar is...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/aanmelden-basisschool/

Opening De Brembocht | Huysackers

Terwijl er in Huysackers nog volop gebouwd wordt, opende maandag basisschool De Brembocht|Huysackers er de deuren...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/opening-de-brembocht-huysackers/

Bibliotheek op school!

De boeken die we enkele maanden geleden hebben uitgezocht zijn nu ook in de bibliotheek op school te vinden! Wat ontzettend leuk om te zien hoe de kinderen aan het snuffelen zijn in de bibliotheek...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/bibliotheek-op-school/

Studiedag Gelukskoffer

De oprichtster van deze lesmethode (Clara den Boer, psychologen en bedrijfskundige) heeft met ons gesproken over de inhoud van de methode en de manier waarop wij hier vorm aan geven met als doel een gelukkige leerling, een gelukkige leerkracht en uiteindelijk een gelukkige school...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/studiedag-gelukskoffer/

Programmeren met Minecraft!

Intern hebben we alle voorbereidingen getroffen en om 9 uur zijn de leerlingen van groep 7 vol enthousiame aan de slag gegaan...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/programmeren-met-minecraft/

Koningsspelen De Brembocht 2021

Samen met de activiteitencommissie en lokale verenigingen is er een sportieve dag voor leerlingen georganiseerd...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/koningsspelen-de-brembocht-2021/

Heeft u de flyer al ontvangen?

Om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de wijk hebben wij de flyer laten drukken op Growingpaper (groeipapier)

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/heeft-u-de-flyer-al-ontvangen/

Schoolbreed thema: Kijken met andere ogen

Na de meivakantie zijn we gestart met het project Kijken met andere ogen. In de komende acht weken gaan we in alle groepen werken met de Gelukskoffer...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/schoolbreed-thema-kijken-met-andere-ogen/

Kijkmiddag 11 juni 14.30 - 16.00 uur

De kinderen verzorgen zelf de rondleiding en laten zien waar ze de afgelopen periode aan gewerkt hebben...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/kijkmiddag-11-juni-1430-1600-uur/

Start 2de kleutergroep 2021-2022 Huysackers

Door te starten met twee kleinere kleutergroepen is er tevens nog voldoende ruimte voor leerlingen die instromen gedurende het schooljaar (kinderen die 4 jaar worden of instromen vanwege verhuizing)...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/start-2de-kleutergroep-2021-2022/

Blokhuttendag

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken staan van groepsvorming en een fijne sfeer in de groep vanuit de methode KIVA...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/blokhuttendag/

Werkzaamheden speelterrein locatie 't Look

Op locatie 't Look krijgt het nieuwe speelterrein steeds meer vorm. Gemeente Veldhoven is bezig met een totale renovatie van de wijk en dus ook de ruimte rondom de school van onze kindpartner (kinderopvang) Korein

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/werkzaamheden-speelterrein/

Sfeerbeeld nieuwe school De Brembocht | Huysackers

We zijn gestart in schooljaar 2021-2022 met 4 groepen (twee kleine groepen 1-2, groep 3-4 en groep 5-6)...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/sfeerbeeld-nieuwbouw-huysackers/

Zwerfafval-dag op basisschool De Brembocht

De ochtend werd feestelijk geopend door een slagwerker die een aanstekelijk ritme maakte met behulp van een grijze container, drumstok, bezem en handveger...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/zwerfafval-dag-op-basisschool-de-brembocht/

Uitslag tevredenheidspeiling 2022 locatie Huysackers

We blijven doorpakken, evalueren en daar waar nodig zorgen voor verbeteringen, afstemming en borging van de in gang gezette ontwikkelingen...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/uitslag-tevredenheidspeiling-2022-locatie-huysackers/

Groepsverdeling 2022-2023 start 5de groep!

Voor schooljaar 2022-2023 hebben we voldoende personeel op De Brembocht. Gezien de grote personeelstekorten in het onderwijs zijn wij hier dan ook erg blij mee...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/groepsverdeling-2022-2023/

50 jaar Basisschool De Brembocht

Samen maken wij het verschil Goed weer, veel toeschouwers, spectaculaire acts en vooral veel plezier waren de ingredi├źnten van een geslaagde dag...

https://www.bs-huysackers.nl/nieuws/50-jaar-de-brembocht/

Gevonden in agenda

Oudergesprekken (vervallen op advies van bestuur Veldvest ivm coronavirus)

https://www.bs-huysackers.nl/agenda/?date=2020-03-12

Schoolkamp groep 8 vervallen i.v.m. Corona

https://www.bs-huysackers.nl/agenda/?date=2020-06-03

Peanutbaltoernooi groep 8 vervallen i.v.m. Corona

https://www.bs-huysackers.nl/agenda/?date=2020-06-11

Kennismakingsuurtje nieuwe groep schooljaar 2020-2021

https://www.bs-huysackers.nl/agenda/?date=2020-07-09

Studiedag=Calamiteitendag* *Deze dag is vrij indien zich in het schooljaar geen calamiteit voordoet

https://www.bs-huysackers.nl/agenda/?date=2020-07-10

Studiedag vervalt; alle leerlingen op school

https://www.bs-huysackers.nl/agenda/?date=2021-01-28

Kijkmiddag voor nieuwe en huidige ouders

https://www.bs-huysackers.nl/agenda/?date=2021-06-11

Calamiteitendag; Deze dag wordt ingezet, alle leerlingen van groep 1 t/m 7 zijn die dag op school aanwezig.

https://www.bs-huysackers.nl/agenda/?date=2021-07-23