Op De Brembocht | Huysackers werken met het vijf-gelijke-dagenmodel en een continurooster. Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.30u - 14.15u naar school gaan. Alle leerlingen eten op school. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Inloop

Om geen onderwijstijd verloren te laten gaan, maken we gebruik van een inloop. Om 8.20 uur gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de kinderen naar binnen mogen komen en naar hun klas gaan. Er is voor schooltijd geen toezicht op de speelplaats. We verwachten van alle kinderen dat ze, zodra de eerste bel is gegaan, naar binnen komen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel, we sluiten dan de klassendeur zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.

De ouders van de leerlingen van groep 1-2 mogen bij de klas in de gang afscheid nemen. Wij vragen de ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 om buiten afscheid te nemen. Wij willen graag de zelfstandigheid van de leerlingen op deze manier positief bevorderen.

Continurooster en lunchen op school

Fruit Fruit

De kinderen lunchen samen met de leerkracht of lunchouder in de eigen groep. Er is een ochtendpauze van een kwartier en een middagpauze van drie kwartier.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de speelplaats hebben wij de pauzes gesplitst in twee groepen, zowel in de ochtend als in de middag. Op die manier hebben alle leerlingen voldoende ruimte om te kunnen spelen. Natuurlijk hebben leerkrachten ook recht op pauze. De leerkrachten die buiten surveilleren dragen altijd een geel KiVa-hesje. Op deze manier is het voor de leerlingen duidelijk bij wie ze met vragen terecht kunnen.