Vrijdag 04 december 2020

We tellen samen met de leerlingen af!

De tijdelijke voorziening staat inmiddels in de wijk Huysackers. De leerlingen zijn samen met de leerkrachten al een kijkje gaan nemen op de locatie. Vorige week zijn de laatste bestellingen, wat betreft inrichting en materiaal, de deur uit gegaan. We verheugen ons enorm om te starten op de volledig nieuw ingerichte locatie.Het aftellen is begonnen!


Nieuwe inrichting

Vorige week zijn de laatste bestellingen, wat betreft inrichting en materiaal, de deur uit gegaan. De afgelopen maanden zijn we hier volop mee bezig geweest. Samen met het team en ondersteuning vanuit externen zijn we gekomen tot een mooi resultaat! Naast het feit dat alle leerlingen een eigen werkplek hebben, zorgen we ook voor andere werkplek-mogelijkheden. Deze andere werkplekken stimuleren de samenwerking of zijn te gebruiken als rustige werkplek. Tevens bieden deze werkplekken de mogelijkheid om staand te overleggen met elkaar of te werken.

Afstemming kindpartner NummerEen en Bibliotheek op school

Geregeld vindt er overleg plaats met partners zoals de bibliotheek Veldhoven en Kindcentrum NummerEen. Op de nieuwe locatie komt ook een bibliotheekpunt. Afgelopen dinsdag zijn de laatste acties uitgezet zodat er vanaf januari ’21 gestart wordt met Bibliotheek op school. De (start)collectie van de bibliotheek bestaat uit maar liefst 125 nieuwe boeken, waardoor de leerlingen voldoende keus hebben. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Bij de start hebben we 5 lokalen ingericht. De BSO-ruimte van Kindcentrum NummerEen zal grenzen aan één van de leslokalen. 

Kijkje op de bouwlocatie

Ondertussen zijn wij ook al een keer met het team van De Brembocht | Huysackers in het gebouw geweest. Wij hebben daar een filmpje opgenomen voor alle leerlingen en ouders. 

Opening 4 januari 2021

De komende weken wordt er nog hard gewerkt zodat we de leerlingen en hun ouders (coronaproof) feestelijk kunnen ontvangen op maandag 4 januari 2021!

Meer nieuws