Woensdag 25 mei 2022

Uitslag tevredenheidspeiling 2022 locatie Huysackers

Rapportcijfer leerlingen: 8,7


Rapportcijfer ouders: 8,8


Kijkende naar de uitslag van deze leerling- en oudertevredenheidspeiling kunnen we stellen dat de ingezette interventies en de positieve ontwikkelingen van de laatste jaren binnen De Brembocht merkbaar en zichtbaar zijn in de dagelijkse praktijk.