Vrijdag 09 oktober 2020

De Brembocht | Huysackers is een KiVa - school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Ons KiVa - certificaat is weer met twee jaar verlengd. Wij zijn trots op dit resultaat!


KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

Nog even in het kort: Wat is KiVa?

De Brembocht | Huysackers is KiVa - school. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

Ieder schooljaar starten we in alle groepen met het thema: Iedereen hoort erbij! In deze periode worden en er groepsvormende activiteiten en KiVa-lessen ingezet om te werken aan een goed pedagogisch klimaat.

Samen maken we het verschil!

Wij werken planmatig met KiVa in alle groepen het hele jaar door. We volgen jaarlijks een nascholing met het team. Ook de leerkrachten van De Brembocht | Huysackers hebben aan het begin van dit schooljaar de training gevolgd.

KiVa-monitor en het pedagogisch groepsplan

In oktober vullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een digitale vragenlijst in de KiVa-monitor. De vragen gaan over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. De uitslag van de monitor wordt verwerkt in een rapport van de groep, inclusief sociogrammen. Dit rapport is de basis van het pedagogisch groepsplan. In iedere groep worden er specifieke doelen geformuleerd om aan de aandachtspunten te werken die uit monitor zijn gekomen.

Meer nieuws