Vrijdag 12 juni 2020

Groepsindeling en leerkrachten schooljaar 2020-2021 bekend

De groepsindeling voor volgend schooljaar is bekend. Er zijn voldoende aanmeldingen om komend schooljaar te starten met twee kleine groepen. Op basis van het aantal aanmeldingen is gekozen voor een groep 1-2 en een groep 3-4-5.


U kunt uw kind nog aanmelden voor schooljaar 2020-2021

Groepsindeling schooljaar 2020-2021

De groepsindeling voor volgend schooljaar is bekend. Er zijn voldoende aanmeldingen om komend schooljaar te starten met twee kleine groepen. Op basis van het aantal aanmeldingen is gekozen voor een groep 1-2 en een groep 3-4-5.

Leerkrachten schooljaar 2020- 2021

Binnen stichting Veldvest heeft er een sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor leerkrachten De Brembocht | Huysackers. Ancilla van den Biggelaar is benoemd als leerkracht groep 1-2 en Bart van de Voort is benoemd als leerkracht groep 3-4-5.

Beide leerkrachten hebben veel ervaring met combinatiegroepen en gedifferentieerd werken. 

Naast de leerkrachten starten ook Piet Sleddens (conciërge) en Ellen Koppelman (administratie). Beiden zijn ook werkzaam op De Brembocht ’t Look. Op het moment dat het leerlingenaantal op de school toeneemt zal ook het team en het aantal groepen worden uitgebreid.

Kennismaking

Voor de zomervakantie nodigen we de leerlingen uit om kennis te maken; met elkaar, met de leerkracht en met het gebouw (klaslokaal), uiteraard houden we rekening met de COVID-19 maatregelen.

Samen maken wij het verschil

Meer nieuws