Aanmelden schooljaar 2022-2023

Op dit moment hebben wij voldoende aanmeldingen om in schooljaar 2022-2023 in ieder geval te starten met 5 groepen waarvan 2 kleine groepen 1-2.  Wij hebben voldoende personeel op De Brembocht om op deze wijze te kunnen starten. Gezien de grote personeelstekorten in het onderwijs zijn wij hier dan ook er blij mee. 

Op basis van het aantal aanmeldingen formeren we de volgende groepen:

Groep 1-2 A: start schooljaar 13 á 14 leerlingen

Groep 1-2 B: start schooljaar 13 á 14 leerlingen

Groep 3: 14 á 15 leerlingen

Groep 4-5: 20 á 23 leerlingen

Groep 6-7: 16 á 17 leerlingen. 

We ontvangen wekelijks nieuwe aanmeldingen voor locatie Huysackers. Om zicht te kunnen houden op de leerlingprognose is het prettig om uw kind(eren) tijdig aan te melden. Aanmelden vanaf 2,5 jaar is wenselijk, eerder is uiteraard ook mogelijk.

Tussenlokaal De Brembocht | Huysackers
Speelplein De Brembocht | Huysackers