De afgelopen weken ontvangen we dagelijks nieuwe aanmeldingen voor locatie Huysackers. 

We starten in schooljaar 2021-2022 in ieder geval met 3 groepen.

Het is zeer prettig als we het nieuwe leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar tijdig in beeld te hebben. Hierdoor kunnen we op tijd nieuw personeel aannemen en de benodigde schoolmaterialen bestellen. 

Groepsverdeling schooljaar 2021-2022

We zijn in schooljaar 2020-2021 gestart met een groep 1-2 en een groep 3-4-5. Op dit moment hebben wij voldoende aanmeldingen om in schooljaar 2021-2022 in ieder geval te starten met 3 groepen. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt het aantal groepen en de groepsverdeling bepaald. Het is dan ook zeer prettig als we het nieuwe leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar tijdig in beeld te hebben. 

Groep 1-2 locatie Huysackers
Bibliotheek locatie Huysackers

Leerkrachten schooljaar 2021-2022

Komend schooljaar wordt het team van locatie Huysackers uitgebreid. Binnen stichting Veldvest is er een profiel opgesteld voor de nieuwe leerkracht(en) voor locatie Huysackers voor schooljaar 2021-2022. Om tijdig nieuw personeel te werven is het zeer wenselijk om tijdig zicht te krijgen op het leerlingenaantal. 

Groep 3-4-5 locatie Huysackers
Tussenruimte locatie Huysackers