U kunt uw kind voor het nieuwe schooljaar nog aanmelden. 

  • Ancilla van den Biggelaar

    Ancilla van den Biggelaar

    Leerkracht groep 1-2

  • Bart van de Voort

    Bart van de Voort

    Leerkracht 3-4-5

Groepsindeling schooljaar 2020-2021

De groepsindeling voor volgend schooljaar is bekend. Er zijn voldoende aanmeldingen om komend schooljaar te starten met twee kleine groepen. Op basis van het aantal aanmeldingen is gekozen voor een groep 1-2 en een groep 3-4-5.

Leerkrachten schooljaar 2020- 2021

Binnen stichting Veldvest heeft er een sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor leerkrachten De Brembocht | Huysackers. Ancilla van den Biggelaar is benoemd als leerkracht groep 1-2 en Bart van de Voort is benoemd als leerkracht groep 3-4-5.

Beide leerkrachten hebben veel ervaring met combinatiegroepen en gedifferentieerd werken. 

Naast de leerkrachten starten ook Piet Sleddens (conciërge) en Ellen Koppelman (administratie). Beiden zijn ook werkzaam op De Brembocht ’t Look. Op het moment dat het leerlingenaantal op de school toeneemt zal ook het team en het aantal groepen worden uitgebreid.

Samen maken wij het verschil