Onze missie: 'Samen maken wij het verschil'

Growingpaper flyer De Brembocht | Huysackers Growingpaper flyer De Brembocht | Huysackers

Iedereen is anders. Gelukkig maar! Want juist die verschillen bieden kansen.

  • Kansen om van elkaar te leren en elkaar te helpen.
  • Kansen om je blik te verruimen.
  • Kansen om het verschil te maken, voor jezelf en anderen.

Op school doen we er alles aan om die kansen te grijpen.

  • Door persoonlijke aandacht te bieden aan uw kind.
  • Door echt te zien waar kinderen goed in zijn en wat ze nog kunnen leren.
  • Door respectvol met elkaar en elkaars verschillen om te gaan.

Maar vooral door een veilige, leuke en leerzame omgeving te bieden. Een omgeving waarin uw kind vol vertrouwen op avontuur kan gaan en nieuwe dingen kan ontdekken en onderzoeken.

Onze visie op onderwijs

Als onderlegger voor onze onderwijskundige en pedagogische visie werken we vanuit onze kernwaarden: diversiteit, verbondenheid en verantwoordelijkheid. We werken doelbewust aan een goed leer- en leefklimaat. Hierbij staan verdraagzaamheid, actieve betrokkenheid, samenwerking en respect voor elkaar en de omgeving centraal.

Samen maken wij het verschil

We vinden het van belang om kritisch na te denken en met elkaar in gesprek te blijven over de uitgangspunten en principes van ons onderwijsaanbod, ons pedagogisch handelen en hoe we dat willen vormgeven in de praktijk.

Wij gaan uit van de volgende basisbehoeften voor het welbevinden en een actieve, gemotiveerde leerhouding van kinderen:

  • relatie: welkom zijn en je veilig en gewaardeerd voelen;
  • competentie: geloof en plezier hebben in eigen kunnen;
  • autonomie: ruimte krijgen en mogen oefenen in het zelf kiezen, zelf leren verantwoordelijkheid te dragen.
Schoolgebouw De Brembocht | Huysackers Schoolgebouw De Brembocht | Huysackers