Onze missie: 'Samen maken wij het verschil'

Kiva-school De Brembocht | Huysackers Kiva-school De Brembocht | Huysackers

Elk kind is anders, beleeft dingen anders, heeft een andere achtergrond met andere waarden en normen. Op De Brembocht spelen we met elkaar in op die verschillen. Iedere leerling heeft eigen, unieke kwaliteiten die we met aandacht voor het kind ontwikkelen in een gezond en veilig leer- en leefklimaat. Hierbij staan verdraagzaamheid, actieve betrokkenheid, samenwerking en respect voor elkaar en de omgeving centraal.

Onze visie op onderwijs

Iedereen is anders. Gelukkig maar! Want juist die verschillen bieden kansen. Kansen om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Kansen om ieders blik te verruimen. Kansen om het verschil te maken, voor zichzelf en voor anderen.

Op De Brembocht doen we alles om deze kansen te grijpen. Door persoonlijke aandacht te bieden aan elke leerling. Door echt te zien waar kinderen goed in zijn en wat ze nog kunnen leren. Door respectvol met elkaar en elkaars verschillen om te gaan. Maar vooral door een inspirerende, leuke en leerzame omgeving te bieden. Een veilige omgeving waarin kinderen vol vertrouwen op avontuur kunnen gaan en nieuwe dingen ontdekken en onderzoeken.


Samen ontdekken
Digitaal en werkboeken

Kernwaarden

Verbondenheid, Diversiteit en Verantwoordelijkheid 

Onze leerlingen, het team en de ouders nemen en voelen met elkaar de verantwoordelijkheid voor het persoonlijke succes van de leerlingen en welbevinden van zichzelf en elkaar.

Schoolgebouw De Brembocht | Huysackers Schoolgebouw De Brembocht | Huysackers