Op De Brembocht | Huysakcers werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau. Het vormgeven van de groepsplannen en deze twee keer in het jaar planmatig te bespreken en te evalueren, maakt onderdeel uit van deze route.

Intern ondersteuningsteam

Samen maken wij het verschil Samen maken wij het verschil

De school hanteert een intern ondersteuningsteam; dit bestaat uit directie, regisseurs en leermonitoren. De school werkt samen met verschillende partners, educatieve ondersteuners vanuit de beleidsgroep Passend Onderwijs, externe instanties (zoals erkende psychologen praktijken), het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven, GGD en het MKD. De leermonitor en regisseurs ondersteunen de leerkrachten bij de te zetten stappen. Zij monitoren de kwaliteit, de groeidocumenten en de visie van de ondersteuning binnen de school en hebben -indien gewenst- zitting in het ondersteuningsteam. Zij onderhouden contact met de externen, leerkrachten en ouders om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijsaanbod, de aanwezige expertise en de (on)mogelijkheden van de school. Dat geeft een bredere kijk op vragen die er zijn binnen het schoolsysteem gericht op Passend Onderwijs. In elk geval komt het ondersteuningsteam met advies of een hulpaanbod voor ouders en/of leerkracht. Uiteraard vindt dit plaats in samenspraak met de ouders van de leerling.

Tevredenheidspeiling maart 2022

Uitslag maart 2022:

  • Algemeen rapportcijfer: Leerlingen | locatie 't Look                8,4
  • Algemeen rapportcijfer: Leerlingen | locatie Huysackers         8,7
  • Algemeen rapportcijfer: Ouders (43% respons) 't Look            7,9
  • Algemeen rapportcijfer: Ouders (45% respons) Huysackers     8,8

Kijkende naar de uitslag van deze leerling- en oudertevredenheidspeiling kunnen we stellen dat de ingezette interventies en positieve ontwikkelingen van de laatste jaren merkbaar en zichtbaar zijn in de dagelijkse praktijk. We blijven doorpakken, evalueren en daar waar nodig zorgen voor verbeteringen, afstemming en borging van de in gang gezette ontwikkelingen, gericht op de kwaliteitsverbetering van het primaire proces.

Tevredenheid Tevredenheid

Resultaten van het onderwijs

Op de website van scholen op de kaart, kunt u de resultaten van ons onderwijs bekijken. Deze kunt u ook vinden in onze schoolgids.