Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind in Huysackers, dan kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Planning onderwijsvoorziening Huysackers 2020-2021

De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van de tijdelijke voorzieningen voor onderwijs. De gemeente heeft aan stichting Veldvest aangegeven dat de tijdelijke voorzieningen in Huysackers in 2020 geplaatst zullen worden. 

Ondertussen lopen alle voorbereidingen vanuit Veldvest en Huysackers De Brembocht door, wij zijn er klaar voor! Dit betekent dat alle Huysackers-leerlingen na de zomervakantie van 2020 onderwijs mogen volgen op locatie ’t Look van basisschool De Brembocht (tevens is dit ook de dichtstbijzijnde school in de omgeving). In dit gebouw zijn voldoende lokalen beschikbaar. Wanneer de tijdelijke voorzieningen worden opgeleverd, zullen de leerlingen met het team van Huysackers verhuizen naar de wijk Huysackers.

Voor informatie over groepsindeling klik hier. 

Persoonlijk kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie die u nodig heeft om een goede schoolkeuze te kunnen maken. Natuurlijk hoort een rondleiding door de school bij deze kennismaking, waarbij ook uw kind van harte welkom is. U kunt even sfeer proeven en onze werkwijze in de praktijk zien. 

Tijdelijk vinden er alleen telefonische gesprekken plaats ivm corona-maatregelen.

Aanmelding

Aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding en wij vragen u de ingevoerde gegevens te controleren. 

Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind, neemt de leekracht contact met u op voor het plannen van een intakegesprek. 

Kennismaking leerkracht en wenmomenten

Ongeveer vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de groepsleerkracht. Bij dat gesprek wordt het onder andere het intakeformulier besproken. Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind en wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens deze oefenmomenten zullen zij kennis maken met hun klasgenootjes en de juf of meester. Uiteraard mag u uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind. 

Samen maken wij het verschil

Wij plannen met u ongeveer 6 weken nadat uw kind is gestart opnieuw een gesprek. Hierin worden de bevindingen van de start op onze school samen met u besproken.