Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind in Huysackers, dan kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Tussenlokaal De Brembocht
Tussenlokaal De Brembocht | Huysackers

Aanmelden schooljaar 2024-2025

Op basis van het aantal aanmeldingen wordt de verdere groepsverdeling bepaald. Het is dan ook zeer prettig als we het nieuwe leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar tijdig in beeld te hebben. Er volgen op dit moment al meer dan 100 leerlingen onderwijs op De Brembocht | Huysackers. 

We ontvangen wekelijks nieuwe aanmeldingen voor locatie Huysackers. Om zicht te kunnen houden op de leerlingprognose is het prettig om uw kind(eren) tijdig aan te melden. Aanmelden vanaf 2,5 jaar is wenselijk, eerder is uiteraard ook mogelijk.

Persoonlijk kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie die u nodig heeft om een goede schoolkeuze te kunnen maken. Natuurlijk hoort een rondleiding door de school bij deze kennismaking, waarbij ook uw kind van harte welkom is. U kunt even sfeer proeven en onze werkwijze in de praktijk zien.

Huysackers Zilverackers De Brembocht aanmelden
Schoolgebouw De Brembocht | Huysackers

Aanmelding

groep 1-2 De Brembocht | Huysackers groep 1-2 De Brembocht | Huysackers

Aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Dit formulier ontvangt u tijdens het persoonlijk kennismakingsgesprek. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding en wij vragen u de ingevoerde gegevens te controleren.

Ongeveer 4 weken voor de vierde verjaardag van uw kind, neemt de leerkracht contact met u op voor het plannen van een intakegesprek.

Kennismaking leerkracht en wenmomenten

Ongeveer vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de groepsleerkracht. Bij dat gesprek wordt het onder andere het intakeformulier besproken. Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind en wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens deze oefenmomenten zullen zij kennis maken met hun klasgenootjes en de juf of meester. Uiteraard mag u uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind.

Samen maken wij het verschil

Wij plannen met u ongeveer 6 weken nadat uw kind is gestart opnieuw een gesprek. Hierin worden de bevindingen van de start op onze school samen met u besproken.