Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind in Huysackers, dan kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Planning onderwijsvoorziening Huysackers 2020-2021

locatie onderwijs Huysackers locatie onderwijs Huysackers

De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van de tijdelijke voorzieningen voor onderwijs. De gemeente heeft aan stichting Veldvest aangegeven dat de tijdelijke voorzieningen in Huysackers in 2020 geplaatst zullen worden. 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de tijdelijke huisvesting.
Uitvoerder De Meeuw gaat vanaf november de tijdelijke voorziening plaatsen. Uiterlijk eind december is deze klaar voor gebruik.

Op dit moment volgen alle Huysackers-leerlingen onderwijs op locatie ’t Look van basisschool De Brembocht (tevens is dit ook de dichtstbijzijnde school in de omgeving). In dit gebouw zijn voldoende lokalen beschikbaar. Wanneer de tijdelijke voorzieningen eind 2020 worden opgeleverd, zullen de leerlingen met het team van Huysackers verhuizen naar de wijk Huysackers.

De tijdelijke huisvesting komt tegenover de locatie waar de definitieve nieuwbouwschool is voorzien. We kijken er naar uit!

Voor informatie over groepsindeling klik hier. 

Persoonlijk kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie die u nodig heeft om een goede schoolkeuze te kunnen maken. Natuurlijk hoort een rondleiding door de school bij deze kennismaking, waarbij ook uw kind van harte welkom is. U kunt even sfeer proeven en onze werkwijze in de praktijk zien. 

Tijdelijk vinden er alleen telefonische gesprekken plaats ivm corona-maatregelen.

Aanmelding

Uw kind naar de basisschool Uw kind naar de basisschool

Aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding en wij vragen u de ingevoerde gegevens te controleren. 

Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind, neemt de leekracht contact met u op voor het plannen van een intakegesprek. 

Kennismaking leerkracht en wenmomenten

Ongeveer vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de groepsleerkracht. Bij dat gesprek wordt het onder andere het intakeformulier besproken. Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind en wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens deze oefenmomenten zullen zij kennis maken met hun klasgenootjes en de juf of meester. Uiteraard mag u uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind. 

Samen maken wij het verschil

Wij plannen met u ongeveer 6 weken nadat uw kind is gestart opnieuw een gesprek. Hierin worden de bevindingen van de start op onze school samen met u besproken.